HOME / AVG

Op FAST Academy laten wij u met beeldmateriaal (foto`s en video`s) zien waar we mee bezig zijn.

Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, trainingen en/of toernooien. Zo houden we iedereen die bij de FAST Academy betrokken is op de hoogte van de activiteiten en sfeer. Daarnaast gebruiken we beeldmateriaal voor onze werving. Op zo manier kunnen we een levendig beeld van de FAST Academy laten zien.

Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig met deze foto`s en video`s mee. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor onze sporters schade kunnen ondervinden. Bovendien plaatsen wij bij foto`s en video`s geen namen van onze sporters, tenzij anders is overeengekomen. Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Sporters van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.

 

Relaties

Wij verwerken persoonsgegevens als je :

• je hebt aangemeld voor de Fast Academy en daardoor lid bent

• door een contactformulier en/of mail contact met ons opneemt

• deelneemt aan een activiteit die georganiseerd wordt door Fast Academy

 

Persoonsgegevens

Wij verzamelen indien nodig de volgende gegevens:

• naam

• adres

• emailadres(sen)

• telefoonnummer(s)

• geboortedatum

• aanmeldingsdatum

• geslacht

• bankgegevens

• bij jeugdleden onder de 18 jaar contactgegevens van ouder(s)/verzorger(s)

• sport gerelateerde informatie zoals teamgegevens

 

Doeleinden

Persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden :

• het voeren van de (leden)administratie

• het onderhouden van contact

• het sturen van uitnodigingen voor en informatie over activiteiten en taken

• verzending van nieuws

• promotie van onze (volleybal) activiteiten

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens kunnen wij aan derden verstrekken als dat nodig is voor het uitvoeren van de doeleinden.
Wij verstrekken gegevens aan:

• Bonden en organisaties waarbij wij zijn aangesloten zoals de Nevobo

Wij geven geen persoonsgegevens door aan partijen waarvan duidelijk is dat beveiliging van persoonsgegevens niet gewaarborgd is.

Verder zullen wij persoonsgegevens niet aan andere partijen doorgeven tenzij je daarvoor toestemming hebt gegeven of wij dit verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Verwerken persoonsgegevens

Via media brengen we mensen graag op de hoogte van onze activiteiten en sportprestaties.

Leden en vrijwilligers vragen wij akkoord te gaan met plaatsing van beeldmateriaal zoals bijvoorbeeld een teamfoto waarop zij duidelijk zichtbaar zijn. Ook kunnen er bij sportevenementen foto’s en (live) video’s worden gemaakt voor journalistieke doeleinden.

 

Rechten omtrent persoonsgegevens

Je hebt het recht ons te vragen om inzage in je persoonsgegevens en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Hiervoor kan door ons gevraagd worden om een legitimatie, zodat we zeker weten dat het verzoek van jou afkomstig is.

Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zullen wij je verzoek ook doorgeven aan eventuele andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen. In geval van een klacht of bezwaar over de verwerking van je persoonsgegevens kun je altijd bij ons terecht.

Op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van je persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en we zorgen voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Alleen voor wie het noodzakelijk is, geven wij toegang tot persoonsgegevens. Deze personen informeren wij over het belang van bescherming van persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Wijziging van de privacyverklaring

Wij van Fast Academy kunnen deze privacyverklaring altijd wijzigen.

Bij belangrijke wijzigingen zullen wij betrokkenen per e-mail en via de website informeren.

 

 

FAST AVG formulier downloaden: klik hier

 

 

FAST ACADEMY

onderdeel van:
FAST  Volleybal

Flamingo`s Activia
Het Eredivisie volleybalteam

FAST Academy Secretariaat:

Hanenspoor 22,

5845 GJ Sint Anthonis

info@fastacademy.nl

Op FAST Academy laten wij u met beeldmateriaal (foto`s en video`s) zien waar we mee bezig zijn.

Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, trainingen en/of toernooien. Zo houden we iedereen die bij de FAST Academy betrokken is op de hoogte van de activiteiten en sfeer. Daarnaast gebruiken we beeldmateriaal voor onze werving. Op zo manier kunnen we een levendig beeld van de FAST Academy laten zien.

Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig met deze foto`s en video`s mee. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor onze sporters schade kunnen ondervinden. Bovendien plaatsen wij bij foto`s en video`s geen namen van onze sporters, tenzij anders is overeengekomen. Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Sporters van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.

 

Relaties

Wij verwerken persoonsgegevens als je :

• je hebt aangemeld voor de Fast Academy en daardoor lid bent

• door een contactformulier en/of mail contact met ons opneemt

• deelneemt aan een activiteit die georganiseerd wordt door Fast Academy

 

Persoonsgegevens

Wij verzamelen indien nodig de volgende gegevens:

• naam

• adres

• emailadres(sen)

• telefoonnummer(s)

• geboortedatum

• aanmeldingsdatum

• geslacht

• bankgegevens

• bij jeugdleden onder de 18 jaar contactgegevens van ouder(s)/verzorger(s)

• sport gerelateerde informatie zoals teamgegevens

 

Doeleinden

Persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden :

• het voeren van de (leden)administratie

• het onderhouden van contact

• het sturen van uitnodigingen voor en informatie over activiteiten en taken

• verzending van nieuws

• promotie van onze (volleybal) activiteiten

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens kunnen wij aan derden verstrekken als dat nodig is voor het uitvoeren van de doeleinden.
Wij verstrekken gegevens aan:

• Bonden en organisaties waarbij wij zijn aangesloten zoals de Nevobo

Wij geven geen persoonsgegevens door aan partijen waarvan duidelijk is dat beveiliging van persoonsgegevens niet gewaarborgd is.

Verder zullen wij persoonsgegevens niet aan andere partijen doorgeven tenzij je daarvoor toestemming hebt gegeven of wij dit verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Verwerken persoonsgegevens

Via media brengen we mensen graag op de hoogte van onze activiteiten en sportprestaties.

Leden en vrijwilligers vragen wij akkoord te gaan met plaatsing van beeldmateriaal zoals bijvoorbeeld een teamfoto waarop zij duidelijk zichtbaar zijn. Ook kunnen er bij sportevenementen foto’s en (live) video’s worden gemaakt voor journalistieke doeleinden.

 

Rechten omtrent persoonsgegevens

Je hebt het recht ons te vragen om inzage in je persoonsgegevens en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Hiervoor kan door ons gevraagd worden om een legitimatie, zodat we zeker weten dat het verzoek van jou afkomstig is.

Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zullen wij je verzoek ook doorgeven aan eventuele andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen. In geval van een klacht of bezwaar over de verwerking van je persoonsgegevens kun je altijd bij ons terecht.

Op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van je persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en we zorgen voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Alleen voor wie het noodzakelijk is, geven wij toegang tot persoonsgegevens. Deze personen informeren wij over het belang van bescherming van persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Wijziging van de privacyverklaring

Wij van Fast Academy kunnen deze privacyverklaring altijd wijzigen.

Bij belangrijke wijzigingen zullen wij betrokkenen per e-mail en via de website informeren.

 

 

FAST AVG formulier downloaden: klik hier